Jetskinøstet er GODKJENT

I dag kom gladmeldingen om at Jetskinøstet er endelig godkjent.

VEDTAK:


Det gis ferdigattest for bruksendring fra naust til naust/klubblokale, vesentlig endring av planløsning, bygningsmessige endringer, betongkai, lift og flytebrygge samt tilknytning til off. vann og avløp, jf. plan- og bygningsloven § 21-10.