Trening og treningsreglement

Treningstider frem til påske 2020:

Lørdag:

Kl. 10:00-12:00 Knøttejet

Kl. 12:00-14:00 Junior 10-12 og 13-16 (inkludert alle som har gått på Jetskiakademiet).

Kl. 14:00-16:00 GP2 og GP3 (senior)

Søndag:

Kl. 13:00-14:00 Junior 10-12 og 13-16 (inkludert alle som har gått på Jetskiakademiet).

Kl. 14:00-15:30 GP2 og GP3 (senior)

Klubbjetter:

HJSK innfører nye regler for bruk av klubbjetter (gjelder ikke de som går på Jetskiakademiet).

 • For hver trening en klubbjet benyttes vipses det kr. 100,- til klubben #112084.
 • Jetten leveres tilbake med like mye bensin som da man hentet den.
 • Klubbjet er forbeholdt rekruttering.
 • Utøvere som har gått på Jetskiakademiet kan låne klubbjet ut hele sesongen uten å vipse.

 

Sikkerhetsleder

ALLE treninger på sjøen skal ha en sikkerhetsleder og registreres på SL-skjema.

Sikkerhetsleder skjema finner du her

Oversikt over skjema som er sendt inn finner du her

——————————————-

 

Treningsreglement

Regler for trening i regi av HJSK

 1. Det skal alltid være en sikkerhetsleder på alle treninger, dersom ikke annet er avtalt er det fører av båten som er sikkerhetsleder.
 2. Kun utøvere med gyldig lisens kan delta på treninger.
 3. Sikkerhetsleder har ansvar for at alle regler for trening blir fulgt. Ref. NMFs Treningsreglement kap 6.
 4. Treningstider for alle klasser blir utarbeidet av styret og publisert på Jetski.no.
 5. Fremmøte 30 minutter før oppsatte treningstid slik at man er klar til å gå på sjøen når treningen starter.
 6. Parkering skal foregå på offentlig parkering ved Hjellestadveien.
 7. All ferdsel til/fra nøst/banen skal foregå på rekke i tilpasset fart bak båt/rescue jet uten hopping og sikk sakk kjøring.
 8. Trening på hverdager før kl. 0800 og etter kl. 2100 er ikke tillatt. Trening før kl. 13:00 på søndag er ikke tillatt.
 9. Starttrening på Egdholmane må kun gjennomføres hvis det ikke er andre enn HJSK tilstede.
 10. Ta alltid med radio for samband mellom båt/rescue jet/nøst. Dette gjelder også ved individuelle økter.
 11. Treningslogg skal føres av sikkerhetsleder ved hver eneste trening.
 12. Røyking er forbudt i båten og på hele HJSKs eiendom.

All trening i HJSK regi reguleres for øvrig også av:

 • NMF Treningsreglement
 • NMF Spesialreglement for Aquabike
 • NMF Krisehåndtering – Meldingstjeneste og Tiltak
 • Forskrifter for barneidretten i NMF
 • Medisinsk reglement

Alders klasser

Knøttejet 7 – 9 år.

Fra det året en fyller 7 år kan man begynne med Knøttejet i HJSK. Denne aldersgruppen skal kjøre for seg selv når det trenes.

Jettene kjøres med en maks fart på 19 knop og det kan kun kjøres på godkjente baner.

Sikkerhetsleder bestemmer om det er forsvarlig å gjennomføre trening med hensyn til vind og temperatur.

Kriterier for å delta:

Foresatt må ha gjennomført e-læring lisenskurs.

Foresatt må være medlem av HJSK.

Utøver må være medlem av HJSK.

Utøver må løse lisens i NMF.

Under kjøring skal en foresatt pr utøver være med.

 

Max to utøvere pr. fartøy (båt/rescue). Det skal alltid være med en rescuebåt ut i banen.

Utstyr:

Hjelm

Ryggskinne

Redningsvest med skrittstropp og krage

Våtdrakt

Hansker


Junior 10 – 12 år

Fra det året du fyller 10 år kan man begynne å kjøre Vannjet uten fartsrestriksjoner. Denne aldersgruppen skal i utgangspunktet kjøre for seg selv når det trenes, men det er opp til aktivitetsleder å vurdere om de kan trene sammen med andre.

Det er sikkerhetsleder som vurderer og avgjør hvordan treningen skal gjennomføres.

Kriterier for å delta:

Foresatt må ha gjennomført e-læring lisenskurs.

Foresatt må være medlem av HJSK.

Utøver må være medlem av HJSK

Utøver må ha gått på lisenskurs (ca 3 timer)

Utøver må løse lisens i NMF.

Ved trening kan en ansvarshavende over 18 år ledsage 2 deltakere

Ved trening skal både rescuejet og rescuebåt være med ut i banen.

Utstyr:

Hjelm

Ryggskinne

Redningsvest

Våtdrakt


Junior 13 – 16 år

Fra det året du fyller 13 år kan man begynne å konkurrere internasjonalt med Vannjet. Denne aldersgruppen skal kjøre for seg selv når det trenes, men det er opp til aktivitetsleder å vurdere om de kan trene sammen med andre.

Det er sikkerhetsleder som vurderer og avgjør hvordan treningen skal gjennomføres.

Kriterier for å delta:

Foresatt må ha gjennomført e-læring lisenskurs.

Foresatt må være medlem av HJSK.

Utøver må være medlem av HJSK.

 

Utøver må ha gått på lisenskurs.

Utøver må løse lisens i NMF.

 

Ved trening kan en ansvarshavende over 18 år ledsage inntil 4 deltakere.

Det skal alltid være med båt på trening.

Ved trening med mer enn 4 utøver skal både rescuejet og rescuebåt være med ut i banen.

 

Utstyr:

Hjelm

Ryggskinne

Redningsvest

Våtdrakt


Ski GP1, GP2 og GP3 og Spark GP4 (16 år)

I denne klassen kan man konkurrere internasjonalt i alle motorstørrelser innen Vannjet.

Det er sikkerhetsleder som vurderer og avgjør hvordan treningen skal gjennomføres.

Kriterier for å delta:

Utøver må ha gått på lisenskurs (ca 3 timer).

Utøver må være medlem av HJSK.

Utøver må løse lisens i NMF.

Ved trening kan en ansvarshavende over 18 år ledsage inntil 5 deltakere.

Det skal alltid være med båt på trening.

Ved trening med mer enn 5 utøvere skal både rescuejet og rescuebåt være med ut i banen.

Utstyr:

Hjelm

Ryggskinne

Redningsvest

Våtdrakt


Bruk av klubbens lokaler og utstyr.

Nøst:

 • Garderober skal ryddes helt etter bruk. Alt tøy skal taes med hjem eller henges inn i skapene.
 • Lånt utstyr skal tilbake til bakrom i første etasje.
 • Slå av hovedbryter til lift.
 • Alle bensinkanner skal låses inn på bensinlager.
 • Sett radioer på ladning.
 • Sjekk at rulleport og alle dører er låst.
 • Sett på alarm.

Båt:

 • Fører av båt født etter 1/1-1980 må ha båtførerbevis.
 • Alle i båten skal ha på seg godkjent flyteplagg.
 • Det er røyking forbudt om bord i båten.
 • Sjekk alltid før bruk at nedsenkbar port i front er tilstrekkelig sikret med låsepinner.
 • Båtfører skal alltid ha med samband.
 • Etter bruk, vipp opp motor, ta på startsperre og slå av hovedbryter.
 • Bensintank fylles helt opp og settes ved porten i nøstet.
 • Båten skal fortøyes med minst tre fester til brygge.
 • Sjekk at det er fendere mellom båt og brygge.
 • Nøkler legges på fast plass inne i nøstet.

Rescue jetter:

 • Fører av rescue jet født etter 1/1-1980 må ha båtførerbevis.
 • Sjekk jet visuelt før bruk at den er forskriftsmessig stand.
 • Sjekk at nød snor virker.
 • Fører av rescue jet skal alltid ha med samband.
 • Ved fortøyning etter bruk, sørg for at jetten er helt fremme på bryggen og at den blir tilstrekkelig sikret i land.
 • Bensintank fylles helt opp etter bruk.
 • Nøkler legges på fast plass inne i nøstet.

 

Yamaha standup ski:

 • Jet kan lånes ut 1 gang til nybegynner med trening/prøvelisens.
 • Utlån utover prøvedag kan gjøres til utøver med lisenskurs og gyldig lisens.
 • Jet skal behandles med forsiktighet og skal etter bruk vaskes/skylles i ferskvann etter instruksjon fra sikkerhetsleder.
 • Jet skal forlates med full bensintank.
 • All bruk av klubbjet skal føres i treningslogg.

Sea Doo Spark

 • Jet kan lånes ut 1 gang til nybegynner med trening/prøvelisens.
 • Utlån utover prøvedag kan gjøres til utøver med lisenskurs og gyldig lisens men da max 2 ganger.
 • Jet skal behandles med forsiktighet og skal etter bruk vaskes/ skylles i ferskvann etter instruksjon fra sikkerhetsleder.
 • Jet skal forlates med full bensintank.
 • All bruk av klubbjet skal føres i treningslogg.

INSTRUKS FOR

HÅNDTERING AV ULYKKE MED PERSONSKADE

Sikkerhetsleder er den som bestemmer hvilke tiltak som skal gjennomføres
og alle skal gjøre som de får beskjed om!

Når en ulykke inntreffer skal følgende tiltak gjennomføres;

 

1) Ta hånd om den/de som er skadet og forhindre at flere blir skadet.

2) Avslutt treningen og be utøverne om å kjøre inn til slippen.
Hvis det skulle oppstå en situasjon der noen skader seg, skal treningen avsluttes. De andre utøverne skal kjøre fint inn til slippen ved kaien/butikken ledet av følgebåt/jet.

3) Tilkall ambulanse Tlf. 113
En person skal gå opp til parkeringsplassen for å møte ambulansen.

4) Gi evt. nødvendig førstehjelp inntil ambulansen ankommer.

5) Varsle leder for klubben, Robert Andersen 98298506 (Jørn Ivar Liseth Tlf. 93 46 55 65)