Stipend og priser, info fra Bergen kommune om muligheten for å søke (frist 15. oktober ved midnatt)

Onsdag 27. september ble tilskuddsordningen stipend- og priser lagt ut på nettet til Bergen kommune.

Frist 15. oktober 2017 innen kl. 23.59. Dette er en endelig frist.

PS! I år er ordningen delt i to, da det skilles mellom organisasjonsnummer og fødselsnummer.

I søknader om  «Årets Idrettslag» og» Lagstipend» skal kun organisasjonsnummer og kontonummer til idrettslaget opplyses om.

Søknad om stipend til enkeltutøvere/personer der må det legges inn fødselsnummer og kontonummer til den enkelte utøver/person.

Husk via linken over å søke/-foreslå gode, verdige kandidater og det er viktig å spre budskapet ut til alle som kan være aktuelle for å søke enten på stipend eller på en av prisene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede eller rådgiver Nina Øverberg – 94500392.

Med hilsen

Frode Karlsen
Rådgiver idrett i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke
Tlf.: 55565789 / 95082258
Epost:
frode.karlsen@bergen.kommune.no