Årsmøte 16. februar

Tid: Torsdag 16. februar 2017 kl. 1800

Sted: HJSK sitt klubbhus. 

Årsmøtet behandler følgende saker: 

 1. Valg av referent og ordstyrer, samt 2 pers til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Årsrapport
 4. Revidert regnskap 2016 og budsjett 2017
 5. Styrets forslag
 6. Innkomne forslag (Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7. februar)
 1. Valg av styre
 • 2 varamedlemmer
 • 2 styremedlemmer
 • Nestformann

    8. Valg av klubbfunksjoner

 • Representanter til MSK 2 pers.
 • Bane / material og utstyrsansvarlig
 • Rekrutteringsutvalg
 • Web ansvarlig
 • Revisorer, 2 personer
 • Valgkomitè, 2 personer
 1. Fastsettelse av medlemskontingent 2017

Styret foreslår uendret kontingent for 2017

 

Styret har i 2016 bestått av følgende personer:

Formann: Jørn Ivar Liseth

Nestformann: Helge M Andersen (på valg)

Styremedlem: Carina Drange (på valg)

Styremedlem: Jonette Vindenes

Styremedlem: Robert Andersen (på valg)

Styremedlem: Cecilie Kalland

Vara: Margrethe Gudbrandsen (på valg)

Vara: Ivar Schjetlein (på valg)

 

logo