Opptak til Team Norway Aquabike

Team Norway Motorsport, NMF sin satsingsgruppe i jetski, åpner for inntak av nye utøvere fra 2017.

TNJ

Utøvere som ønsker å søke, må være i aldersgruppen 13 -16 år (f. 2001 – 2004) ved første gangs inntak.  Førere i Team Norway må være innstilt på å satse langsiktig (minimum 4 år), både nasjonalt og internasjonalt.

Teamet har flere felles samlinger, både i inn- og utland, i løpet av et år. Du må regne med opptil 50 reisedøgn eller mer, for å kunne delta på samlinger og konkurranser i løpet av året. NMF støtter teamet med toppidrettsmidler, men i begrenset omfang. Søker, og hans eller hennes støtteapparat, må derfor selv være villig til å bidra økonomisk for å kunne delta.

Søknadsfrist: 12. Januar 2017

soknadsskjema-for-opptak-i-tna-2017-1

Har du spørsmål, kan du kontakte Stian Schjetlein på mobil 99 4000 83 eller e-post

stian@schjetlein-racing.com