Opptak for Team Norway Motorsport Jenter 12. desember i Drammen

Norges Motorsportsforbund inviterer jenter fra 13 – 16 år til søke plass på Team Norway Motorsport Jenter!

nmf

NMF har omorganisert satsningen på kvinneidretten, og søker etter nye utøvere til vårt team ”Team Norway Motorsport Jenter”. Se vedlagt info om teamet, og hvilke krav som settes til søkeren. Teamet vil ta inn 16 utøvere til uttakssamling siste helgen i februar basert på innkomne søknader, hvorav noen få vil bli tilbudt plass.

Søknader til ”Team Norway Motorsport Jenter” sendes til hovedtrener Marie S. Pettersen:

mariepettersen73@gmail.com

Spørsmål rundt teamet, opptak etc. sendes til respektiv trener. Søknadsfrist for begge team, fredag 27. November 2015.

 Med vennlig hilsen

Trenerteamet

Marie S. Pettersen og Caroline L. Iglebæk

Pressemelding opptak 12.12.15

Søknadsskjema TNMJ