Vi takker Andreas for god innsats

andreas

Andreas Henriksen har sittet i styret i Hjellestad Jet Ski Klubb i 6 år og har vært formann de siste 3 årene. Han har gjort en meget god jobb som formann og styremedlem.

Heldigvis har han lovet å fortsette i klubben i uendelig langt tid, men ønsker seg nå andre oppgaver.

Vi ønsker også å takke Therese Berntsen og Mathias Brandt for deres gode innsats i styret.

 

Det nye styret for 2015 er:

 

Formann: Jørn Ivar Liseth

Nestformann: Helge M Andersen

Styremedlem: Carina Drange

Styremedlem: Robert Andersen

Styremedlem: Jonette Vindenes

Styremedlem: Cecilie Kalland

Varamedlem: Fredrik Andersen

Varamedlem: Ivar Schjetlein