Trener 1 Jetski

Har du lyst å lære mer om trening og jetski? Nå har du en helt unik mulighet ????
I samarbeid med NMF kjører vi nå i gang trener 1 kurs for klubben. Kurset er en kombinasjon av e-læring, teori i klubbhuset og praksis.
E-læring og praksis kan tas i eget tempo, men teoridelen blir gjennomført gjennom en helg.
Førere over 16 år kan også delta.
Parallelt med dette har vi et prosjekt gående med NMF for å opprette en øvelsesdatabank for treninger.
Det er viktig for klubben at vi får dannet et skikkelig trenerteam så jeg håper derfor at så mange som mulig har mulighet.
Ta kontakt på 93231973 eller send en mail til dan@skjoldal.co. (ikke .com)
Dan