Utøverstøtte for de som har kjøpt båtsportlisens i 2020

Til alle lisensierte båtsport utøvere i Norges Motorsportforbund!

Seksjonsstyret båt vedtok 21.09.2020 følgende: Med bakgrunn i årets situasjon åpnes det for at det kan søkes om utøverstøtte på kr 1000,- pr. utøver for de som har kjøpt båtsportlisens i 2020.

Kravet for å få tildelt utøverstøtte er at utøveren har løst minimum nasjonal hovedlisens i en av båtsporten grener: Offshore, Circuit eller Aquabike.

Søknaden sendes marthe@nmfsport.no innen 20. oktober 2020. Søknaden må inneholde fullt navn, adresse, epostadresse, hvilken lisens de har og hvilket kontonummer de ønsker eventuell støtte utbetalt til.