Innkalling til Årsmøte i Hjellestad Jet Ski Klubb

Tid: fredag 29 mai 2019 kl. 1900
Sted: HJSK`s klubblokaler.

På grunn av Korona blir det bindene påmelding, meld deg på her.

Se hvem som er påmeldt her

Årsmelding kan leses her

Årsregnskap kan leses her

Innkalling kan leses her

 

Årsmøtet behandler følgende saker:
1. Valg av referent og ordstyrer, samt 2 pes til å underskrive protokollen.

2. Godkjenning av innkalling.

3. Årsrapport

4. Revidert regnskap 2019 og budsjett 2020

5. Styrets forslag

6. Innkomne forslag

7. Valg av styre

8. Valg av klubbfunksjoner

9. Revisor.

10. Valgkomite, leder + 1 medlem

 

Styret har i 2019 bestått av følgende personer:
Robert Andersen – Formann (på valg)
Cecilie N. Kalland – Nestformann (ikke på valg)
Carina Bruvik Drange – Styremedlem (ikke på valg)
Jørn Ivar Liseth – Styremedlem (på valg)
Stian Schjetlein – Styremedlem (på valg)
Siren Milde – Styremedlem (ikke på valg)
Ørjan Kristoffersen – Varamedlem (på valg)
Ørjan Olsen – Varamedlem (på valg)