Dugnad 4 mars

Det blir dugnad i klubben onsdag 4 mars fra ca. kl. 17:00.

Følgende oppgaver står for døren:

Navn bak oppgaven har hovedansvar og legger til rette før og under dugnaden.

  1. Monterer ferdig lys, lyd og bilde inne – Lars M og Trond H
  2. Fikse vaier på lift – Ørjan O
  3. Fikse platting på lift – Ørjan K
  4. Lage et nytt system for spyling av jetter – Tor og Olav og Ulrik
  5. Montere 1 stk. glass i rekkverk – Kenneth
  6. Skifte styring på båt – Jørn

Dersom det klør i fingrene kan oppgavene også utføres før 4 mars 🙂