DUGNAD 2 NOVEMBER

Det blir dugnad i klubbhuset lørdag 2 november fra kl. 10:00 til 16:00

Fint om noen kan lage boller, kake eller noe annet snacks 🙂

Under er noen oppgaver som det er ønskelig å få utført, det er satt opp ansvarlig bak hver oppgave, gi en lyd til Jørn dersom du ikke kan delta eller påta deg oppgaven. Ønsker du noen av oppgavene som er ledig eller kommer på andre oppgaver som burde vært gjort så send en melding til Jørn.

  • Reparere platting på liften (Ørjan K).
  • Sette inn glass i rekkverk på altan (Jørn).
  • Rydde loftet og kaste alt som ikke benyttes (ledig).
  • Reparere eller skifte ut ødelagt varmtvannsbereder (Berntsen).
  • Lage ferdig benk i jentegarderobe (ledig).
  • Montere lys og lysbryter i første etasje inkl. toalett (Lars M).
  • Montere opp projektor og musikkanlegg permanent, slik at det er enkelt og klart for utleie (ledig).
  • Rydde rundt nøstet (ledig).