Ekstraordinært Årsmøte og klubbkveld

Ifm. at Hjellestad Jetski Klubb ønsker å søke om Spillemidler fra Bergen Kommune, så kalles det inn til en ekstraordinært Årsmøte fredag 9. november kl. 20.00 i Hjellestad Jet Ski Klubb.

Vi søker Spillemidler for å kunne ferdigstille Klubbhuset vårt iht. de godkjente planene vi har for bygget. Spillemidlene blir utbetalt når Klubbhuset har fått sin ferdigstillesesalttest, det vil si at vi må finansiere utleggene vi har ifm. utbedringene før vi har mottatt spillemidlene. Styret trenger generalforsamlingens godkjennelse for dette, og derfor kalles det inn til en ekstraordinær Generalforsamling hvor vi skal stemme over om styret kan sette i gang disse utbedringen før vi har mottatt spillemidlene. Det vil bli gitt mer informasjon om ordningen om Spillemidler på Generalforsamlingen.

 

Etter Generalforsamlingen blir det Klubbkveld, og vi håper så mange av gamle og nye medlemmer har anledning til å komme. Spre gjerne budskapet om Klubbkveld til gode venner og naboer i «grenda» J

 

Generalforsamlingen begynner kl. 20.00 med påfølgende klubbkveld rett etterpå.