Nytt styre

På årsmøte ble nytt styre konstituert, og styret består av følgende:

Formann: Robert Andersen

Nestformann: Cecilie Kalland

Styremedlem: Jørn Ivar Liseth

Styremedlem: Carina Drange

Styremedlem: Stian Schjetlein

Styremedlem: Margrethe Myrmehl Gudbrandsen

Varamedlem: Helge M Andersen

Varamedlem: Ivar Schjetlein

Som følge av ny strategiplan for klubben, som ble vedtatt på årsmøte, er det også satt ned undergrupper som skal jobbe med fire ulike satsingsområder. De ulike gruppene består av følgende personer:

Miljø: Margrethe, Andreas og Stig.

Bane/Fasiliteter: Kenneth, Arve, Ørjan, Jonette, Ivar, Pål, (Jørn undergruppe klubbhus).

Arrangementer: Robert, Carina og Cecilie.

Rekruttering: Jørn, Helge, Fredrik og Sondre.