Innkalling til årsmøte med saksdokumenter

Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl. 1800

Sted: HJSK`s klubblokaler.

Etter årsmøte blir det klubbmøte hvor vi blant annet snakker om
klubbens 20 års jubileum som er i år. Vi håper at både nye, gamle, aktive og tidligere aktive stiller på årsmøte og klubbmøte i år. Alle er velkommen.

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Valg av referent og ordstyrer, samt 2 pes til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Årsrapport
 4. Revidert regnskap 2017 og budsjett 2018
 5. Styrets forslag
 6. A) Styret forslår å vedta ny strategiplan som er gjeldene til og med 2021
 7. B) Styret foreslår å etablere en arbeidsgruppe som vil jobbe for å etablere et jetski akademi.
 8. C) Et av styrets medlemmer skal oppnevnes som sportslig leder.
 9. D) Årsmøte gir styret fullmakt til å utpeke representanter til NMFs årsmøte og ting i henhold til §15e)

 

 1. Innkomne forslag

Ingen innkomne saker. 

 

 1. Valg av styre
 2. Formann
 3. 2 styremedlemmer
 4. 2 varamedlemmer

 

 1. Valg av klubbfunksjoner
 2. Revisor.
 3. Valgkomite, leder + 1 medlem

 

 1. Fastsettelse av medlemskontingent 2018

Styret foreslår uendret kontingent for 2018

 

Styret har i 2017 bestått av følgende personer:

 

Formann:        Jørn Ivar Liseth (på valg)

Nestformann:  Robert Andersen

Styremedlem: Carina Drange

Styremedlem:  Jonette Vindenes (på valg)

Styremedlem:  Margrethe Gudbrandsen

Styremedlem:  Cecilie Kalland (på valg)

Vara:               Helge Andersen (på valg)

Vara:               Ivar Schjetlein (på valg)

 

Saksdokumenter:

Årsmelding 2017

Strategidokument 2018- 2021

HJSK Årsregnskap 2017