Opptak Team Norway Junior Aquabike 2018

Team Norway Junior Aquabike åpner for inntak av ny utøvere fra 2018. Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke er i aldersgruppen 13-16 år ved førstegangsinntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år, men fyller 13 i løpet av 2018 kan du søke.

Søknadsfrist 22. Januar 2018.

Søknadsskjema for opptak i TNJA 2018 (2)