Treningstider 2017 HJSK

Mandag:

1700-2100 Klasse senior:

Tirsdag:

1700-1830 Klasse 10-12 år

1830-2100 Klasse 13-16 år (to grupper)

Onsdag:

1700-1830 Klasse nybegynnere

1830-2000 Klasse GP1

Torsdag:

1700-1830 Klasse Spark

1830-2100 Klasse 13-16 år (to grupper)

Fredag:

1700-2000 Team Norway

Lørdag:

1000-1130 Klasse 10-12 år

1130-1300 Klasse 13-16 år

1300-1430 Klasse Spark

1430-1600 Klasse Senior GP1

Søndag:

1300-1430 Klasse 10-12 år

1430-1600 Klasse 13-16 år + senior GP3

 

Treningsreglement

logo

Regler for trening i regi av HJSK

 1. Det skal alltid være en sikkerhetsleder på alle treninger.

Sikkerhetsleder har ansvar for at alle regler for trening blir fulgt.

Ref. NMFs Treningsreglement kap. 6.

 

 1. Treningstider for alle klasser blir utarbeidet av styret og publisert på Jetski.no.

 

 1. Fremmøte 30 minutter før oppsatte treningstid slik at man er klar til å gå på sjøen når treningen starter.

 

 1. Parkering skal foregå på offentlig parkering ved Hjellestadveien.

 

 1. Alle må følge oppsatte treningstider. Individuell ferdsel i banen må begrenses.

 

 1. All ferdsel til/fra nøst/banen skal foregå på rekke i tilpasset fart bak båt/rescue jet uten hopping og sikk sakk kjøring.

 

 1. Trening i arbeidstiden på ukedager 0800-1600 er ikke regulert og mulig for alle klasser, kravet om sikkerhetsleder gjelder også her, ref. pkt. 1.

 

 1. Trening på hverdager før 0800 og etter 2100 er ikke tillatt.

 

 1. Trening i helger utover oppsatte treningstider lørdag 1000-1600 og søndag/ helligdager 1300-1600 er ikke tillatt.

 

 1. Motorklasse GP1 og GP2 må følge oppsatte treningstider på kveld og helg. Trening i arbeidstiden på ukedager er mulig, ref. pkt. 5. GP1 trening om søndager er ikke tillatt.

 

 1. Starttrening på Egdholmane må kun gjennomføres hvis det ikke er andre enn HJSK tilstede.

 

 1. Ta alltid med radio for samband mellom båt/rescue jet/nøst. Dette gjelder også ved individuelle økter.

 

 1. Treningslogg skal føres av sikkerhetsleder ved hver eneste trening.

 

 1. All trening i HJSK regi reguleres for øvrig også av:
 • NMF Treningsreglement
 • NMF Spesialreglement for Aquabike
 • NMF Krisehåndtering – Meldingstjeneste og Tiltak
 • Forskrifter for barneidretten i NMF
 • Medisinsk reglement

Bruk av klubbens lokaler og utstyr.

Nøst:

 • Garderober skal ryddes helt etter bruk. Alt tøy skal taes med hjem eller henges inn i skapene.
 • Lånt utstyr skal tilbake til bakrom i første etasje.
 • Slå av hovedbryter til lift.
 • Alle bensinkanner skal låses inn på bensinlager.
 • Sett radioer på ladning.
 • Sjekk at rulleport og alle dører er låst.
 • Sett på alarm.

Båt:

 • Fører av båt født etter 1/1-1980 må ha båtførerbevis.
 • Sjekk alltid før bruk at nedsenkbar port i front er tilstrekkelig sikret med låsepinner.
 • Båtfører skal alltid ha med samband.
 • Etter bruk, vipp opp motor, ta på startsperre og slå av hovedbryter.
 • Bensintank fylles helt opp og settes ved porten i nøstet.
 • Båten skal fortøyes med minst tre fester til brygge.
 • Sjekk at det er fendere mellom båt og brygge.
 • Nøkler legges på fast plass inne i nøstet.

Rescue jetter:

 

 • Fører av rescue jet født etter 1/1-1980 må ha båtførerbevis.

 

  • Sjekk jet visuelt før bruk at den er forskriftsmessig stand.
  • Sjekk at nød snor virker.
  • Fører av rescue jet skal alltid ha med samband.
  • Ved fortøyning etter bruk, sørg for at jetten er helt fremme på bryggen og at den blir tilstrekkelig sikret i land.

 

 • Bensintank fylles helt opp etter bruk.

 

 • Nøkler legges på fast plass inne i nøstet.

 

Yamaha standup ski:

 • Jet kan lånes ut 1 gang til nybegynner med trening/prøvelisens.

 

 • Utlån utover prøvedag kan gjøres til utøver med lisenskurs og gyldig lisens.
 • Jet skal behandles med forsiktighet og skal etter bruk vaskes/skylles i ferskvann etter instruksjon fra sikkerhetsleder.
 • Jet skal forlates med full bensintank.
 • All bruk av klubbjet skal føres i treningslogg.

Sea Doo Spark

 • Jet kan lånes ut 1 gang til nybegynner med trening/prøvelisens.
 • Utlån utover prøvedag kan gjøres til utøver med lisenskurs og gyldig lisens men da max 2 ganger.
 • Jet skal behandles med forsiktighet og skal etter bruk vaskes/ skylles i ferskvann etter instruksjon fra sikkerhetsleder.
 • Jet skal forlates med full bensintank.
 • All bruk av klubbjet skal føres i treningslogg.

Alders klasser

Knøttejet 8 – 9 år.

Fra det året en fyller 8 år kan man begynne med Knøttejet i HJSK.

Jettene kjøres med en maks fart på 19 knop og det kan kun kjøres på godkjente baner.

Sikkerhetsleder bestemmer om det er forsvarlig å gjennomføre trening med hensyn til vind og temperatur.

Kriterier for å delta:

 • Foresatt må ha gjennomført lisenskurs (3 timer).
 • Foresatt må være medlem av HJSK.
 • Utøver må være medlem av HJSK.
 • Utøver må løse lisens i NMF.
 • Under kjøring skal en foresatt pr utøver være med.

 

Max to utøvere pr. fartøy (båt/rescue). Det skal alltid være med en rescuebåt ut i banen.

Utstyr:

 • Hjelm
 • Ryggskinne
 • Redningsvest med skrittstropp og krage
 • Våtdrakt
 • Hansker

Junior 10 – 12

Fra det året du fyller 10 år kan man begynne å kjøre Vannjet uten fartsrestriksjoner.

Denne aldersgruppen skal kjøre for seg selv når det trenes, men det er opp til aktivitetsleder å vurdere om de kan trene sammen med andre.

Det er sikkerhetsleder som vurderer og avgjør hvordan treningen skal gjennomføres.

Kriterier for å delta:

 • Foresatt må ha gjennomført lisenskurs (ca 3 timer)
 • Foresatt må være medlem av HJSK.
 • Utøver må være medlem av HJSK
 • Utøver må ha gått på lisenskurs (ca 3 timer)
 • Utøver må løse lisens i NMF.
 • Ved trening kan en ansvarshavende over 18 år ledsage 2 deltakere.

Ved trening skal både rescuejet og rescuebåt være med ut i banen.

Utstyr:

 • Hjelm
 • Ryggskinne
 • Redningsvest
 • Våtdrakt

Junior 13 – 16 år

Fra det året du fyller 13 år kan man begynne å konkurrere internasjonalt med Vannjet. Denne aldersgruppen skal kjøre for seg selv når det trenes, men det er opp til aktivitetsleder å vurdere om de kan trene sammen med andre.

Det er sikkerhetsleder som vurderer og avgjør hvordan treningen skal gjennomføres.

Kriterier for å delta:

  • Foresatt må ha gjennomført lisenskurs (ca 3 timer).
  • Foresatt må være medlem av HJSK.
  • Utøver må være medlem av HJSK.

 

 • Utøver må ha gått på lisenskurs (ca 3 timer).

 

 • Utøver må løse lisens i NMF.

 

Ved trening kan en ansvarshavende over 18 år ledsage inntil 4 deltakere.

Det skal alltid være med båt på trening.

Ved trening med mer enn 4 utøver skal både rescuejet og rescuebåt være med ut i banen.

 

Utstyr:

 • Hjelm
 • Ryggskinne
 • Redningsvest
 • Våtdrakt

Senior 16 år +

Fra det året man fyller 15 år kan man søke om å rykke opp i seniorklassen for Ski, iht. spesialreglementet.

I denne klassen kan man konkurrere internasjonalt i alle motorstørrelser innen Vannjet.

Det er sikkerhetsleder som vurderer og avgjør hvordan treningen skal gjennomføres.

Kriterier for å delta:

 • Utøver må ha gått på lisenskurs (ca 3 timer).
 • Utøver må være medlem av HJSK.
 • Utøver må løse lisens i NMF.
 • Ved trening kan en ansvarshavende over 18 år ledsage inntil 5 deltakere.

Det skal alltid være med båt på trening.

Ved trening med mer enn 5 utøvere skal både rescuejet og rescuebåt være med ut i banen.

Utstyr:

 • Hjelm
 • Ryggskinne
 • Redningsvest
 • Våtdrakt

 

INSTRUKS FOR

HÅNDTERING AV ULYKKE MED PERSONSKADE
______________________________________________________________________________

Sikkerhetsleder er den som bestemmer hvilke tiltak som skal gjennomføres
og alle skal gjøre som de får beskjed om!

Når en ulykke inntreffer skal følgende tiltak gjennomføres;

 

1) Ta hånd om den/de som er skadet og forhindre at flere blir skadet.

2) Avslutt treningen og be utøverne om å kjøre inn til slippen.
Hvis det skulle oppstå en situasjon der noen skader seg, skal treningen avsluttes. De andre utøverne skal kjøre fint inn til slippen ved kaien/butikken ledet av følgebåt/jet.

3) Tilkall ambulanse Tlf. 113
En person skal gå opp til parkeringsplassen for å møte ambulansen.

4) Gi evt. nødvendig førstehjelp inntil ambulansen ankommer.

5) Varsle leder for klubben, Jørn Ivar Liseth Tlf. 93 46 55 65