Evalueringsmøte etter Nordisk 2015

For at vi skal kunne dra med oss de erfaringer vi har gjort, er det viktig at vi evaluerer arrangementet vi har gjennomført.

Vi inviterer derfor til et evalueringsmøte i klubben torsdag 27. august, kl 19. Viktig at alle på forhånd tenker gjennom, og skriver ned, de punkter dere synes vi var veldig gode på, og de punkter vi kan bli bedre på. Ris og ros; begge deler er like viktig!

evaluering