Støtt oss! Vi trenger dere!

Hjellestad Jet Ski Klubb er en viktig arena for utvikling av unge mennesker i bydelen vår. Hjellestad Jet Ski Klubb står for mestring og glede, for samhold og kameratskap,  og talentutvikling. Klubben betyr mye for barn og unge, og representerer sunne og positive verdier. Hjellestad Jet Ski Klubb er et viktig alternativ til andre fritidsaktiviteter.

2015-03-22  2014-12-06(1)

For at Hjellestad Jet Ski Klubb fortsatt skal blomstre og være levedyktig, trenger vi dere som støttespillere. Vi ønsker din bedrift som støttemedlem i klubben.

Som sponsormedlem i Hjellestad Jet Ski KLubb har du blant annet følgende fordeler:

  • Bedriftens navn / logo profileres på klubbens hjemmeside og Facebook side
  •  Bidragsyter og deltaker i klubben som utgjør en positiv kraft i nærmiljøet vårt
  • Mulighet til å trene og bruke klubbens fasiliteter
  • Mulighet til å leie klubbhuset til arrangement
  • Egne arrangement for sponsormedlemmer
  • Dersom din bedrift ønsker event for ansatte / forretningsforbindelser hjelper vi til og arrangerer dette i vårt lokale

Ønsker din bedrift å forbindes med:

  • idrettsglede?
  • fart?
  • spenning?
  • barn og unge som mestrer noe utenom det vanlige?

Da er bedriften velkommen til å bidra som sponsor.

Sponsormedlemskap bedrifter 2015: kr. 1500,-

Bestill sponsormedlemskap på:

hjellestadjetski@gmail.com, eller en sms til 90015882

logo