Team Norway Jetski har opptak

Team Norway Motorsport, NMF sin satsingsgruppe i jetski, åpner for inntak av nye utøvere fra 2014.

SONY DSC

Det forutsettes at utøvere som ønsker å søke, er i aldersgruppen 13 -16 år ved første gangs inntak, og at de satser langsiktig (minimum 4 år) og internasjonalt. Er du 12 år i år, men fyller 13 i løpet av 2015 kan du søke på teamet.

Les infoskrivet og fyll ut søknaden dersom du er den rette vi leter etter.

Info og søknad TNJ

Søknadsfrist er 15.oktober.

Mvh
Ronny Mangerud
Hovedtrener