Årsmøte 2015

Tid: Onsdag 17. februar 2016 kl. 1800

Sted: HJSKs klubblokaler.

 

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Valg av referent og ordstyrer, samt 2 pes til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenning av innkalling.
 3. Årsrapport
 4. Revidert regnskap 2015 og budsjett 2016
 5. Styrets forslag

Styret forslår å vedta ny lov, dette ihht NIFs retningslinjer.

 1. Innkomne forslag

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 7. februar 

 

 1. Valg av styre
 2. Formann
 3. 2 styremedlemmer
 4. 2 varamedlemmer
 5. Valg av klubbfunksjoner
 6. Representanter til MSK 2 pers.
 7. Bane / material og utstyrsansvarlig
 8. Rekrutteringsutvalg
 9. Web ansvarlig
 10. Revisorer, 2 personer
 11. Valgkomitè, 2 personer

 

 1. Fastsettelse av medlemskontingent 2016

Styret foreslår uendret kontingent for 2016

 

Styret har i 2015 bestått av følgende personer:

 

Formann:        Jørn Ivar Liseth (på valg)

Nestformann: Helge M Andersen

Styremedlem:             Carina Drange

Styremedlem: Jonette Vindenes (på valg)

Styremedlem: Robert Andersen

Styremedlem: Cecilie Kalland (på valg)

Vara:               Fredrik Andersen (på valg)

Vara:               Ivar Schjetlein (på valg)

 

logo